Opus Spicatum

El nom „Spicatum“ d’un dels nostres allotjaments és perque a la part exterior es conserva un tros de paret on la disposició de les pedres és en forma d’espina de peix o forma d’espiga. És un terme llatí „opus spicatum“ que es refereix a una forma constructiva que es basa en la disposició de les pedres, que formen una filera inclinada respecte a l’horitzontal. Al damunt una filera amb la inclinació en sentit contrari i així successivament.

Aquest tipus de construcció apareix en l’arquitectura romana, encara que les restes que hi ha a casa nostra són d’origen medieval (segles X – XI). La referència escrita més antiga que coneixem de Vilanova d’Isanta és de l’any 1029: Mil anys d’història (com a mínim …)

Comments are closed.